FR EN NL
logo25
logo25

Onze actie

Alle projecten die door Abantu worden ondersteund, vinden hun oorsprong in Zambiaanse initiatieven. De bewoners van de dorpen richten zelf hun comités op zodat de behoeftes van het dorp vastgelegd kunnen worden. De projecten worden dus ontworpen, verwezenlijkt en beheerd door de bewoners zelf (een actieplan opmaken, de materiële behoeftes, de behoeftes in human ressources en de timing bepalen,...).
Deze filosofie is fundamenteel voor het uitvoeren van elk project.
De actie van Abantu wordt uitgevoerd in volgende domeinen:

a. Opvoeding

40% van de kinderen hebben geen toegang tot onderwijs. De elementaire vraag van elk dorp is een lagere school te hebben. Een lagere school laat de kinderen toe om naar school te gaan in hun dorpen.
Naar de stad gaan, gaat gepaard met een toename van de kosten of, in veel gevallen, met het in de steek laten van het onderwijs. Bovendien zijn de kinderen in de stad een gemakkelijke prooi voor prostitutie, AIDS en drugs.

b. Landbouw en veeteelt

De voornaamste landbouwproductie bestaat uit maïs, aardnoten, zonnebloempitten, katoen en rijst. Er worden voornamelijk kippen en holhoornigen gekweekt.
Het regenseizoen begint in de maand november en eindigt in maart. Er bestaat geen landbouwbeleid dat de Zambiaanse landbouwers voldoende beschermt. Ze moeten namelijk het geheel der risico's zelf verdragen (droogte/overstromingen).
De landbouwproducten worden grotendeels verbruikt door de landbouwers zelf. Ze worden verkocht enkel indien de oogst voldoende oplevert.
Ondervoeding bestrijden en voedselzelfvoorziening zijn onontbeerlijk opdat de plaatselijke bevolking zich duurzaam zou kunnen ontwikkelen.
Landbouw en veeteelt zorgen ook voor financiële inkomsten om het onderwijs van de kinderen te betalen.

c. Gezondheidszorg

Gezondheidszorg is onmisbaar voor de hele gemeenschap. Het precaire leven binnen sommige dorpen verplicht de bewoners grote afstanden af te leggen om zich te laten verzorgen. Om een gemakkelijkere toegang te krijgen tot gezondheidszorg, komen de dorpen samen om gezamenlijke projecten te starten voor het bouwen van poliklinieken, kraamklinieken,... Abantu verleent materiële en financiële hulp voor deze projecten.

d. Weeskinderen

Zambia telt twaalf miljoen inwoners, waarvan 10% wezen zijn. Elke gemeenschap moet het hoofd bieden aan deze moeilijkheden. De families zijn niet altijd in staat deze wezen op te vangen. We zorgen er dus voor dat de wezen aan wie de familie voedsel, onderwijs en gezondheidszorg niet kan bezorgen, in weeshuizen opgevangen kunnen worden.
Deze kinderen hebben heel veel aandacht en een specifieke begeleiding nodig. Daarom worden weeshuizen, peetschappen en gespecialiseerde onderwijscentra gerealiseerd.

e. Fianciële ondersteuning van projecten

Al enkele jaren lang, helpen we de plaatselijke bevolking om maïszaden en meststof te kopen zodat ze voedsel kan produceren. Door de onvoorspelbaarheid van het weer is het immers vrij moeilijk om hiervoor microfinanciering te verwerven.
In elk dorp is de coordinator verantwoordelijk voor een bepaald bedrag dat wordt verleend aan de vrouwenclubs*. De leningen worden verkregen in oktober, net voor het regenseizoen. Het bedrag wordt terugbetaald na de oogstperiode.
Abantu financiert eveneens sommige kleine winkels die de inwoners voorstellen. Deze soort financiering wordt grotendeels verschaft aan de vrouwenclubs.

*Clubs de Femmes

Met de jaren werden vrouwenclubs gevormd. Deze kleine verenigingen van vrouwen ontwikkelen activiteiten die inkomsten genereren zodat wezen en andere kwetsbare personen van de gemeenschap gesteund kunnen worden. Sommige clubs hebben tevens grotere projecten voor de gemeenschap gerealiseerd, zoals het renoveren van schoolklassen.

De meest voorkomende activiteiten van de vrouwenclubs zijn :
- landbouw (maïs, groenten en jatrofa

- kippenteelt

- het beheren van een gemotoriseerde molen of een oliepers
Door hen financiële steun te verlenen, helpen we sommige vrouwenclubs hun activiteiten te starten zodat ze hun ontwikkeling in eigen handen kunnen nemen.
We werken nu samen met een dertigtal vrouwenclubs waaraan meer dan 650 vrouwen deelnemen.